5/7-19 har Katrina Tibballs siste dag ved Vinderen legekontor.

Ny vikar, Ida Hadler- Olsen, overtar og jobber på Hanne Undliens liste to dager i uken på tirsdag og fredager.

Ida er erfaren allmennlege med mange års fartstid fra Vovlat medisinske senter.