Fra 1.nov er Elin Ødemark vikar for Kari Fauskanger på torsdager og fredager.

Katrina Tibballs fortsetter som vikar for Hanne Undlien tirsdager og fredager