Rutinemessig celleprøve (hvert 3dje år) tilbys her hos fastlegen.

Enkelte pasienter etterspør likevel henvisning til offentlig avtalespesialist- gynekolog for dette. Dette er et ressursspørsmål. Gynekologene i offentlig avtalepraksis undersøker og behandler sykdommer vi ikke kan utføre i førstelinjetjenesten og kan derfor ikke fylle ventelistene med rutineundersøkelser.