Rutinemessig celleprøve (hvert 3dje år) tilbys hos fastlegene.

Enkelte pasienter etterspør likevel henvisning til offentlig avtalespesialist- gynekolog. Dett er et ressursspørsmål. Gynekologene i offentlig avtalepraksis undersøker og behandler sykdommer vi ikke kan utføre i førstelinjetjenesten og kan derfor ikke fylle ventelistene med rutineundersøkelser.