Helsemyndighetene anbefaler nå at alle med luftveissymptomer må vurderes pr telefon før vurdering av legetime. Vi gjør en vurdering først pr telefon eller videokonsultasjon.

De fleste som har eller mistenker koronavirusinfekson skal nå ikke testes men kun holde seg i karantene hjemme.

Dersom forverring med feber og kortpust eller du har nedsatt immunforsvar, hjerte/lungesykdom, kreft eller diabetes eller er helsepersonell med luftveisydkom, kontakter du kontoret på dagtid eller legevakten oslo kommune 116/116 el 21802182. Du kan bli henvist til såkalt feberpoliklinikk på dagtid, kveld og helg ved behov undersøkelse med tanke på innleggelse sykehus