Vinderen legekontor har ansvar for alle sine listepasienter i åpningstiden 8-16.00 hverdager. Dette gjelder både ø-hjelpstimer og planlagte konsultasjoner.

Ved behov for akutt legehjelp utenom disse tidene kan du henvende deg til Oslo legevakt i Storgata eller legevaktsbasene. (Se eget oppslag)


Noen ganger kan det bli forsinkelser hos oss grunnet akutt syke pasienter som må prioriteres. Vi ber om forståelse for dette.

 

Time på dagen etterstrebes ved akutte problemstillinger. Ved behov for time samme dag (akuttime/ ø-hjelpstime):

  • Ring eller møt opp så tidlig som mulig på dagen.
  • Forklar hva det gjelder og hvorfor det haster
  • Det er ikke anledning til å ta opp andre problemstillinger.
  • På akuttimer vil du ikke alltid komme til fastlegen.
  • Du kan også sende SMS for bestilling av akuttime. SMSen må være oss i hende før kl 10 samme dag av praktiske årsaker.Skriv at du ønsker -time og ett stikkord om hva det gjelder, f.eks øreverk, sykemelding, magesmerter etc.
  • Dersom det haster med ø-timen, ved mistanke om rask utvikling av alvorlig sykdom, ber vi om at man ikke benytter SMS, men ringer oss. Dette for å unngå misforståelser og for å bli prioritert.

 

Eksempler på behov for akuttime kan være sterke smerter, luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon, halsbetennelse, barn med feber og/eller dårlig allmenntilstand, akutte oppstått eller forverring av psykiske plager, akutte kriser, mistanke om alvorlig sykdom m.m.

 

Ved akutte skader hvor problemstillingen er brudd eller sterk mistanke om brudd henvender du deg direkte til Legevakten i Storgata 40, skadeavdelingen, der det er tilgang til røntgen 24 timer i døgnet.


Ved fulle timelister vil lege vurdere behov for time samme dag. Noen ganger vil vurderingen være at det kan vente. Dersom hjelp kan vente settes du på ordinær time. Disse gir mer rom for tid og er alltid hos fastlegen.

Vinderen legekontor har turnuslege som skiftes halvårlig.