Priser for legeattester kommer i tillegg til konsultasjonspris og baseres på tidsbruk for lege som selvstendig næringsdrivende.

Utvalgte attester med faste priser finner du i oppslag på legekontoret.