Du som er vår fastlegepasient kan få testet deg for den seksuelle overførbare sykdommen Chlamydia uten legetime.

Menn avgir urinprøve på kontoret, kvinner tar selv en penselprøve på legekontoret, vi sender videre til testing. Har du ytterligere spørsmål ang. prøvetakningen, kan du kontakte oss.

Dersom du har symptomer/plager som kan skyldes chlamydia, ber du om legetime før test