Vi automatiserer alle pasientbetalinger fra og med tirsdag 28.02.12. Vi har ny stor betalingsautomat plassert i venteværelset, der alle betalinger gjøres. Automaten tar kun bankkort.

Dersom du glemmer å betale når du går, vil betalingsautomaten sende deg en giro, med girogebyr. Dette kan ikke omgjøres i ettertid.