Du kan be om konsultasjon hos fastlegen her for reisevaksiner. Ta med vaksinekort/oversikt over tidligere vaksiner når du møter opp. Du finner denne elektronisk via Helsenorge.no- innlogging.

Vaksinerådgivning dekkes ikke av Folketrygden, vanlig pris hos lege er da kr 400 pr persom.  Vaksinepris i lagerbeholdning tilkommer.