Elever som har medisinsk årsak til fravær i skoletiden kan be legen om attest der fraværet kommer til å overstige 10% i det enkelte faget som fraværet har gått utover.

Om fraværet ikke overstiger 10%, har eleven egenmelding for fraværet.

Eventuelle legeattester må bekostes selv, i tillegg til konsultasjonen.