Vaksiner som vi anbefaler at du oppdaterer også utenom reisevirksomhet:

Pneumokokkvaksine:  Anbefales til alle  personer over 65 år og voksne under 65 med kronisk sykdom. Folkehelseinstituttet anbefaler nå revaksinasjon hvert 6te år.

Boostrix polio: Folkehelseinstituttet anbefaler at alle voksne tar oppfriskningsdoser av vaksinen hvert tiende år.

Legekontoret

Regjeringen gjeninnfører fraværsregler 

Regjeringen har gjeninnført fraværsreglene på ungdomsskole og videregående skole.

Ved behov for legerklærng til skole pga sykdom, sender du e-konsultasjon til legekontoret samme dag fraværet inntreffer. Legen avgjør om e-konsultasjonen besvares eller om det er behov for telefon eller videokonsultasjon for avklaring.

Dersom du trenger ved akutt sykdom trenger undersøkelse/behandling, må du ringe legekontoret for øyeblikkelig hjelp time.