Åpningstider i julen 2022


Åpningstider i romjula

Tirsdag 27.12.22 08.00-15.00

Onsdag 28.12.22 08.00-15.00

Torsdag 29.12.22 08.00-15.00

Fredag 30.12.22 08.00-15.00

Vi ønsker alle våre pasienter en god jul og ett godt nytt år.

Hilsen alle på Vinderen legekontor.

Legekontoret

Regjeringen gjeninnfører fraværsregler til høsten

Regjeringen har gjeninnført de vanlige fraværsreglene på ungdomsskole og videregående skole.

Ved behov for legerklærng til skole pga sykdom, sender man e-konsultasjon til legekontoret. Legen avgjør om e-konsultasjonen besvares eller om det er behov for telefon eller videokonsultasjon.

Dersom man er så syk at man har behov for undersøkelse/behandling, må man ringe legekontoret for øyeblikkelig hjelp time.