Viktig informasjon

Legekontoret

Regjeringen gjeninnfører fraværsregler til høsten

Regjeringen har gjeninnført de vanlige fraværsreglene på ungdomsskole og videregående skole.

Det er først ved fravær over 10 prosent i et fag at elever trenger dokumentasjon.

Ved behov for legerklærng til skole pga sykdom, sender man e-konsultasjon til legekontoret. Legen avgjør om e-konsultasjonen besvares eller om det er behov for telefon eller videokonsultasjon.

Dersom man er så syk at man har behov for undersøkelse/behandling, må man ringe legekontoret for øyeblikkelig hjelp time.