Egenandel som inngår i frikortet


Konsultasjon dagtid ved spesialist i allmennmedisin                                                                      224

Konsultasjon dagtid Ikke-spesialist i allmennmedisin                                                                     170

Sykebesøk dagtid ved spesialist i allmennmedisin                                                                          269

Sykebesøk dagtid ved ikke-spesialist i allmennmedisin                                                                  230

Sykebesøk kveldstid ved spesialist i allmennmedisin                                                                      407

Sykebesøk kveldstid ved ikke-spesialist i allmennmedisin                                                              368

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver                                                                                61

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen                                 124

E-konsultasjon

Normalt påløper kveldstakst ved e-konsultasjon. Bakgrunn er at legen gjør dette arbeidet utover vanlig arbeidsdag 8-16.
Ekonsultasjon 8-16 spesialist
224
Ekonsultasjon 8-16 ikke-spesialist
170
Ekonsultasjon 16-8 spesialist
320
Ekonsultasjon 16-8 ikke-spesialist
226

Legeerklæring / Andre tjenester som ikke inngår i frikortet

Legeerklæring ved søknad om førerkort
600
Reisemedisinsk rådgivning
400
Enkel legeattest reise
150 ved legetime
Avansert legeattest (inkludert blodprøver og evt. EKG/spirometri)
timepris 1700 (dagtid) + prøvepris
TT og HC attester
500
Andre legeerklæringer
timepris 1700 (dagtid)
Enkel legeattest skole
300
Sette en vaksine
150
Vaksinesetting utover første vaksine, per vaksine
75

Vaksiner

boostrix polio (stivkrampe, kikhoste, polio, difteri)
500
Havrix (hepatitt A)
400
Havrix junior (hepatitt A)
370
Pneumokokkvaksine (lungebetennelse)
470
Stamaril (gulfeber)
500
Ticovac (skogflått hjernebetennelse)
500
Ticovac junior (skogflått hjernebetennelse)
480

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.
72
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
109
Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.
155
Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
211
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.
Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege spesialist/ikke-spesialist
304/188
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette.
Etter kostnad