Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld/legevakt
160/280
Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min, repeteres per påbegynte 15 min
10
Sykebesøk på dagtid/kveld
223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk
52/38
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud
59
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist
59
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver
59
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment
57

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen
116

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

--- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.
67
--- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
102
--- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.
145
--- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
198
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.
Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist
175/283
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad

E-konsultasjon

Normalt påbeløper kveldstakst på e-konsultasjon. Bakgrunn er at legen gjør dette arbeidet i tillegg til vanlig arbeidsdag til kl 16.

Legeerklæring / Andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort
600
Reisemedisinsk rådgivning inkludert setting av vaksine
400+gebyr for registrering i statens vaksinesystem
Enkel legeattest eksempel skole og reise
150 ved legetime
Avansert legeattest (inkludert blodprøver og evt. EKG/spirometri)
timepris 1700 (dagtid) + prøvepris
TT og HC attester
500
Andre legeerklæringer
timepris 1700 (dagtid)

Vaksiner

boostrix polio
500
Havrix
400
Havrix junior
370
Pneumokokkvaksine
470
Stamaril
500
Ticovac
500
Ticovac junior
480