Nå kan du betale legetimen via smartmobil. Du får tilsendt link med betalingsinformasjon. Dersom du ikke bruker denne innen 1 døgn, sendes faktura med gebyr på vanlig måte